Независимо дали сте запознати с редуцир вентилите или т.нар регулатори на газ, то винагина трябва да сте наясно с начина по който се използват. В основата си редуцир вентилите работят по един и същи начин, като главната им задача е да поддържат постояното налягане на...

повече информация