Vitkovice Milmet S.A. - Полша

Vitkovice Milmet е най-големият производител на газови бутилки за битови и индустриални нужди.